Çözümleme tarzımız ;


Proje yönetim süreci


  • Analiz = Analiz ve değerlendirme
  • Planlama = Tanımlama ve planlama
  • Uygulama = Sistemli ve pratik uygulama
  • Raporlama = Belgelendirme ve rapor sunma