danışmanlık konuları

Verimliliğinizi, üretkenliğinizi ve karlılığınızı arttırmak istiyor musunuz? Hizmetlerimizle şirketlere değişim projeleri ve büyüme stratejileri konularında destek oluyoruz.

Süreç Yönetim Sistemi standartlarının oluşturulması, gerekli  araçların entegre edilmesi, şirketinizin iş süreçlerine odaklı uyarlanması (süreç odaklı organizasyon), süreç değişikliklerinin analiz yoluyla tanımlanarak uygulanması, iş süreci yönetimi ve katma değer zinciri boyunca iş süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, yeniden tasarımı, verimlilik değerlendirmesi ve kıyaslamasıyla iş süreçlerinin entegresi (Business Process Reengineering) ile ilgili tüm konularda size tavsiyelerde bulunuyoruz.

İç Kontrol Sistemi ile ilgili tüm temel sorular için size tavsiyelerde bulunuyoruz. IKS’nin tasarımına ve uygulanmasına ek olarak, etkinlik testleri ve iç denetimler de sunuyoruz.

Şirketinizin köklüce yeniden yapılanması, iş birimlerinin yada kurumsal yapılarınızın revize edilmesi, finans yapıları, maliyet yapıları ve karlılık durumunuzun optimizasyonu ile ilgili tüm temel sorular için size tavsiyelerde bulunuyoruz.

Normal ya da çevik bir proje ortamında sağlam, kararlı ve sonuç odaklı proje yönetimi sunuyoruz. (Şelale, Kanban veya Scrum yöntemleri ile disiplinler arası/ uluslararası organizasyon projelerinin, değişim projelerinin, ERP projelerinin planlanması, yönetilmesi, kontrolü ve raporlanması).

Proje yönetimi, süreç yönetimi ve ViFlow konularında şirketiçi eğitimlerinin yanı sıra uzmanlar ve yöneticiler için; Almanya’nın kültür, ekonomi ve iş disiplin kurallarında kişisel koçluk hizmetleri de tarafımızdan sunulmaktadır.